Home
Kantoor
Contact
Ligging
Te Koop
Links
o.a. attesten voor verkoop en formulieren voor overdracht van gas, water en electriciteit.
Brochures
 

Notaris Sylvie Sergeant

Notaris Sylvie Sergeant studeerde in 2000 af als Licentiate in de Handelswetenschappen-Fiscaliteit aan de Ehsal. Tijdens haar stage kwam ze in contact met Notaris Xavier Van den Weghe, bij wie ze na het voltooien van haar studies aan de slag ging.

Het juridisch aspect van het notariaat boeide haar dermate dat ze na 2 jaar besliste aan de VUB
de studies in de Rechten, gevolgd door de Master (Licentiaat) in het Notariaat aan te vatten.
Dit voltooide ze in 2008. In 2010 werd ze benoemd tot Kandidaat-Notaris.

In 2013 verliet ze het kantoor van Notaris Xavier Van den Weghe en ging ze aan de slag op het kantoor van Notaris Peter De Proft te Deinze. Eveneens in 2013 slaagde ze met succes in de
cursus 'Bemiddeling'.

In november 2015 werd ze benoemd tot notaris te Zele.

Notaris Sylvie Sergeant is bewaarder van de minuten van volgende notarissen :

Notaris Jules Van Geeteruyen
van 5-1-1905 tot 2-9-1939
Notaris Robert Cool
van 2-9-1939 tot 15-6-1971
Notaris Jean-Pierre Cool
van 15-6-1971 tot 28-9-2005
Notaris Christiane Denys van 29-9-2005 tot 13-5-2014
Notaris Sylvie Sergeant, Markt 1, 9240 Zele - Tel. 052 45 20 20